Clara Andrés

Perfils

“Perfils” parla del meu camí rutinari, diari, que faig cada dia, pels meus carrers, les meues façanes, passant per perfils que ja em sé i que travese de manera mecànica, quasi inconscient. Llavors em deixe dur per eixe mecanisme i el meu pensament s’enlaira, em porta a un altre lloc, amb algú, amb “tu”, i se’m dibuixa un mig somriure al rostre, un somriure de gioconda.

Produït i gravat a FLEXIC AUDIOVISUAL STUDIO
Subtítols i Alta definició (HD) disponibles

Ajuda
¿Com activar els subtítols?
¿Com activar la reproducció en HD?
¿Com activar la visualizació en mode de pantalla completa?

2011-2019 © The Camera Album | Un proyecto de www.flexic.es